Vegg, stolpe og pullerter.
Lys skaper trygghet ute.