Produkter spesielt beregnet på industri og offentlige bygg.