Kjøpsbetingelser

Optime tilbyr et sortiment av LED-belysning av høy kvalitet og et bredt utvalg av downlights, lysarmaturer, flomlys, gatelys m. m til det profesjonelle markedet. Våre hovedprodukter og satsningsområdet er industribelysning inne og ute.

PRISER

Alle våre priser er ekskl. MVA , frakt og miljøgebyr.
Vi har returordning i regi av Renas AS

LEVERING

Standard leveringstid for varer som ikke er på lager er 3-6 uker. Ved varer som er på lager sendes det dagen etter med ønsket speditør.
Leverandør står ikke ansvarlig for forsinkelser av varer som er under transport av parts leverandør av frakttjenester, eller som kommer under Force Majeure.

LEVERINGSBETINGELSER

Alle bestillinger og avtaler gjennomføres i henhold til gjeldende priser, salgsbetingelser og rabatter som er gjeldende dagen for bestillingen. Ved endringer av bestilling fra selgers side hvor bestiller ikke annullerer bestillingen gjennomføres denne iht de nye bestillingsendringene.

RETUR

Varer tas ikke i retur uten skriftlig avtale, når årsaken for retur ligger hos bestiller. Er retur akseptert, belastes det et returgebyr på 20% av fakturert nettobeløp. Returnerte varer må være i ubrutt originalemballasje. Spesialbestilte varer tas ikke i retur.

REKLAMASJON

Reklamasjon skal gjøres straks feil/mangler eller skade blir oppdaget. Varer med Fabrikasjonsfeil og eller materialfeil erstattes først etter at varene er returnert og undersøkt. Manko på levering må meldes innen 3 dager etter mottak. Leverandøren er kun ansvarlig for eget produkt. Eventuell dekning av utgifter vedr. ny installasjon etter reklamasjon skal avtales skriftlig. Fakturaer som ikke er godkjent på forhånd vil bli avvist.

Satser for reklamasjonsarbeid er pr januar 2019
Timesats: kr 540,-
Kjøring: kr 300-
Bytting av drivere 1-20 pr time
Bytting av større lysarmaturer 1 timer for første og 30 min pr armatur utover 1 stk.

BETALINSBETINGELSER

Standard betalingsbetingelser er netto per 14 dager, eller etter avtale.
Tvistespørsmål må i tilfelle innbringes for domstolene/myndighetene på leverandørens forretningsadresse.

EIENDOMSFORBEHOLD

Selger forbeholder seg salgspant i de leverte varer som sikkerhet for kjøpesummen, med tillegg av renter og omkostninger inntil faktura er fullt betalt.

Ved bestilling erklærer kunden seg enig i Optime AS sine leveringsbetingelser