Optime AS ble oppløst 31.12.2019

Deler av virksomheten og deler av produktspekteret er kjøpt opp av Eltrode AS og vil bli videreført av dette selskapet.

Vi takker våre gode kunder og forbindelser gjennom 21 år for samarbeidet, med vennlig hilsen oss i Optime AS